مشاور تولید تجهیزات پزشکی

coa

برگه‌ آنالیز مواد( COA (certificate of analysis چیست؟

خواص فیزیکی و شیمیایی یک محصول به نوع مواد اولیه و ریزساختار آن بستگی دارد. جهت انجام پژوهش، ویژگی های یک ماده و ارائه ترکیب درصد اجزاء نمونه، تعیین اجراء آلی و معدنی موجود در آنها، شناسایی می شوند.
این اطلاعات در برگه آنالیز مواد درج می شود.
برگه آنالیز مواد شیمیایی یک سند معتبر است که در آن یک مقام متخصص، کیفیت و خلوص محصولات دارویی، تجهیزات پزشکی صادر شده را تأیید می کند.
برگه آنالیز سندی است که گواهی می دهد کالاهای خاص تحت آزمایش های مشخصی با نتایج مشخص قرار گرفته اند.
در تجارت بین الملل، درخواست برگه آنالیز معمولاً نتیجه توافق بین فروشنده و خریدار یا الزام یکی از دولت های آنها است.
این گواهینامه می تواند توسط یک مرجع صدور گواهینامه (منصوب شده توسط صادرکننده یا وارد کننده) یا در آزمایشگاه های صادر کننده صادر شود، در حالی که قبلاً رابطه اعتماد بین طرفین برقرار شده است.
صدور برگه آنالیز می تواند در کارخانه یا انبار صادرکننده یا در محلی که محصول برای حمل و نقل بین المللی بارگیری می شود، انجام شود.
معمولاً تجزیه و تحلیل بر روی نمونه هایی انجام می شود که درصد مشخصی از کل کالاهای فروخته شده را تشکیل می دهند.
درنهایت باید جزئیات و هویت طرف ارائه دهنده در برگه آنالیز ذکر شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره با شماره 09120135205 (دکتر امید صفرپور) تماس حاصل نمایید.

گواهی doc
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟