مشاور تولید تجهیزات پزشکی

ردیف نام سند نوع سند مرجع دانلود
1 آیین نامه تجهیزات پزشکی دستورالعمل اداره کل تجهیزات پزشکی
2 دستورالعمل ثبت تجهیزات پزشکی (وارداتی، تولیدی) دستورالعمل اداره کل تجهیزات پزشکی
3 دستورالعمل اجرای تخصیص ساخت ایران دستورالعمل اداره کل تجهیزات پزشکی
4 دستورالعمل اجرایی رتبه بندی شرکتهای تجهیزات پزشکی دستورالعمل اداره کل تجهیزات پزشکی
5 الزامات اساسی ( اصول ایمنی و عملکرد) وسایل پزشکی دستورالعمل اداره کل تجهیزات پزشکی
6 دستورالعمل اخذ مجوز انجام ارزیابی بالینی دستورالعمل اداره کل تجهیزات پزشکی
7 دستورالعمل کمیته تشخیص مصادیق تجهیزات پزشکی دستورالعمل اداره کل تجهیزات پزشکی
8 Decleration of Conformity فرم و چک لیست اداره کل تجهیزات پزشکی
9 ظهارنامه تطابق با الزمات قانونی اداره کل فرم و چک لیست اداره کل تجهیزات پزشکی
10 الزمات برچسب های آزمون کنترل کیفی تجهیزات پزشکی الزامات اداره کل تجهیزات پزشکی
11 تعهدنامه ارائه ISO 13485 - کلاس خطر A فرم و چک لیست اداره کل تجهیزات پزشکی
12 تعهدنامه ارائه گواهی ISO 13485 (کلاس خطر B , C, D) فرم و چک لیست اداره کل تجهیزات پزشکی
13 تعهدنامه برند اختصاصی فرم و چک لیست اداره کل تجهیزات پزشکی
14 تعهد برند اصلی فرم و چک لیست اداره کل تجهیزات پزشکی
15 دستورالعمل برگزاری نمایشگاه‌ تجهیزات پزشکی دستورالعمل اداره کل تجهیزات پزشکی
16 دستورالعمل انبارش و نگهداری تجهیزات پزشکی دستورالعمل اداره کل تجهیزات پزشکی
17 دستورالعمل تولید تجهیزات پزشکی با هدف انتقال تکنولوژی دستورالعمل اداره کل تجهیزات پزشکی
18 دستورالعمل تولید قراردادی (داخلی) تجهیزات پزشکی (برون سپاری فرآیند های تولید) دستورالعمل اداره کل تجهیزات پزشکی
19 دستورالعمل ثبت تجهیزات پزشکی تولید داخل دستورالعمل اداره کل تجهیزات پزشکی
20 دستورالعمل ثبت تجهیزات پزشکی تولید داخل دارای گواهی CE دستورالعمل اداره کل تجهیزات پزشکی
21 دستورالعمل ثبت و صدور پروانه محصول صادراتی وصرفاً صادراتی دستورالعمل اداره کل تجهیزات پزشکی
22 دستورالعمل بررسی صلاحیت مشاورین تولید تجهیزات پزشکی دستورالعمل اداره کل تجهیزات پزشکی
23 دستورالعمل حفاظت از دارایی مشتری دستورالعمل اداره کل تجهیزات پزشکی
24 دستورالعمل نحوه ارسال نمونه به آزمایشگاه های همکار جهت تست و آزمون دستورالعمل اداره کل تجهیزات پزشکی
25 دستورالعمل نحوه درج تیکت (یادداشت الکترونیکی) به منظور پاسخگویی الکترونیکی دستورالعمل اداره کل تجهیزات پزشکی
26 دستورالعمل گزارش بازدید از نمایشگاه دستورالعمل اداره کل تجهیزات پزشکی
27 دستورالعمل گزارش مشکلات کیفی، حوادث ناگوار و فراخوان تجهیزات پزشکی دستورالعمل اداره کل تجهیزات پزشکی
28 راهنمای ضوابط طبقه‌بندی تجهیزات پزشکی بر اساس کلاس خطر دستورالعمل اداره کل تجهیزات پزشکی
29 راهنمای بررسی صحت کد GTIN فرآيند و روال اداره کل تجهیزات پزشکی
30 اراهنمای سامانه جامع تجارت ایران راهنما اداره کل تجهیزات پزشکی
31 راهنمای سامان اعلام مشکلات ثبت سفارش بانک و گمرکی راهنما اداره کل تجهیزات پزشکی
32 راهنمای سامانه بازنگری قیمت راهنما اداره کل تجهیزات پزشکی
33 راهنمای سامانه توزیع کالاهای مشمول دریافت ارز رسمی راهنما اداره کل تجهیزات پزشکی
34 سامانه ثبت کالاي تولیدي راهنما اداره کل تجهیزات پزشکی
35 راهنمای سامانه ثبت فوریتی به موازت واردات راهنما اداره کل تجهیزات پزشکی
36 راهنمای سامانه ثبت وسیله پزشکی وارداتی راهنما اداره کل تجهیزات پزشکی
37 راهنمای سامانه ثبت وسیله پزشکی وارداتی (نمونه) راهنما اداره کل تجهیزات پزشکی
38 راهنمای سامانه پاسخگویی تیکت راهنما اداره کل تجهیزات پزشکی
39 روال انتخاب کالای پزشکی براساس درختواره تجهیزات پزشکی دستورالعمل اداره کل تجهیزات پزشکی
40 روال ثبت مشخصات اولیه وسیله پزشکی توسط شرکتهای تجهیزات پزشکی فرآیند و روال اداره کل تجهیزات پزشکی
41 روال ثبت منبع- (ثبت خطوط تولید) فرآیند و روال اداره کل تجهیزات پزشکی
42 روال ثبت نمایندگی(کمپانی خارجی) و کالاهای مشمول نمایندگی فرآیند و روال اداره کل تجهیزات پزشکی
43 روال صدور پروانه ساخت فرآیند و روال اداره کل تجهیزات پزشکی
44 روال عضویت ر شکتهای تجه ن یات پزشکی و مسئول ف ن ن در سامانه ن معرف TTAC فرآیند و روال اداره کل تجه ن یات پزشکی
45 روال ورود اقلام ثبت شده فرآیند و روال اداره کل تجهیزات پزشکی
46 روال کلی واردات فرآیند و روال اداره کل تجهیزات پزشکی
47 ضوابط برچسب گذاری وسایل پزشکی دستورالعمل اداره کل تجهیزات پزشکی
48 ضوابط خدمات پس از فروش شرکتها دستورالعمل اداره کل تجهیزات پزشکی
49 ضوابط شناسنامه متقاضیان فعالیت درزمینه تجهیزات پزشکی دستورالعمل اداره کل تجهیزات پزشکی
50 ضوابط طبقه بندی وسایل پزشکی دستورالعمل اداره کل تجهیزات پزشکی
51 ضوابط گزارش حوادث ناگوار و فراخوانی دستورالعمل اداره کل تجهیزات پزشکی
52 فرم تعهدنامه اصلاح کم اظهاری ارزی فرم و چک لیست ----
53 فرم تعهدنامه ورود کالای نمونه و غیر قابل فروش فرم و چک لیست ----
54 فرم تعهدنامه کمپانی (فارسی) فرم و چک لیست ----
55 فرم تعهدنامه کمپانی(لاتین) فرم و چک لیست ----
56 فرم تعیین وضعیت اقدامات انجام شده برای اخذ گواهی CE فرم و چک لیست ----
57 فرم درخواست ایجاد شاخه در درختواره تجهزات پزشکی فرم و چک لیست ----
58 فرم درخواست تسهیلات اخذ مجوز CE فرم و چک لیست ----
59 فرم درخواست فعالیت ارگان مطلع و نماینده وی در ایران فرم و چک لیست ----
60 فرم درخواست نام کاربری و کلمه عبور فرم و چک لیست ----
61 فرم طرح پیشنهاد ارزیابی بالینی فرم و چک لیست ----
62 فهرست لیست پایه فرم و چک لیست ----
63 فرم کارشناسی قیمت فرم و چک لیست ----
64 فرم گزارش حوادث و مشکلات کیفی در تجهیزات پزشکی فرم و چک لیست ----
65 دستورالعمل حفاظت از دارایی مشتری دستورالعمل ----
66 دستورالعمل د ریافت شکایت دستورالعمل ----
67 نمونه نامه ی نمایندگی فرم و چک لیست ----
68 چک لیست مستندات فنی (technical file) فرم و جک لیست ----
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟