مشاور تولید تجهیزات پزشکی

ردیف نام سند نوع سند مرجع دانلود
1 چک لیست مستندات فنی ( Technical File ) چک لیست اداره کل تجهیزات پزشکی
2 تکنیکال فایل آتل کشش پا (Traction Splint) نمونه تکنیکال فایل -----
3 تکنیکال فایل رینگ ختنه کودک نمونه تکنیکال فایل -----
4 تکنیکال فایل آبسلانگ نمونه تکنیکال فایل -----
5 تکنیکال فایل دستکش جراحی نمونه تکنیکال فایل -----
6 تکنیکال فایل نخ و سوزن قابل جذب طبیعی (کرومیک، پلین) نمونه تکنیکال فایل -----
7 تکنیکال فایل ست شناسای نوزاد نمونه تکنیکال فایل -----
8 تکنیکال فایل محافظ ختنه کودک نمونه تکنیکال فایل -----
9 تکنیکال فایل اکسیژن ساز مرکزی نمونه تکنیکال فایل -----
10 تکنیکال فایل وکیوم مرک زی (ساکشن) نمونه تکنیکال فایل -----
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟