مشاور تولید تجهیزات پزشکی

ردیف نام سند نوع سند مرجع دانلود
1 متن استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ایزو 13485:2016 کتابچه اداره کل تجهیزات پزشکی
2 کنترل مستندات دستورالعمل -----
3 کنترل کیفیت روش اجرایی -----
4 طراحی و تولید محصول روش اجرایی -----
5 آموزش، استخدام و مدیریت منابع انسانی روش اجرایی -----
6 عدم انطباق و اقدام اصلاحی پیشگیرانه روش اجرایی -----
7 ممیزی داخلی روش اجرایی -----
8 بهبود مستمر روش اجرایی -----
9 خرید و ارزیابی تامین کنندگان روش اجرایی -----
10 بسته بندی و برچسب گذاری محصول روش اجرایی -----
11 استریل و سترون سازی روش اجرایی -----
12 صحه گذاری اتاق تمیز روش اجرایی -----
13 بازاریابی و فروش روش اجرایی -----
14 نگهداری و انبارش روش اجرایی -----
15 رضایتمندی مشتری روش اجرایی -----
16 بازنگری مدیریت روش اجرایی -----
17 پایش و اندازه گیری فرآیندها روش اجرایی -----
18 خدمات پس از فروش روش اجرایی -----
19 شناسایی ذینعان و الزاماتشان روش اجرایی -----
20 مدیریت استراتژیک و طرح ریزی اهداف روش اجرایی -----
21 ارزیابی ریسک روش اجرایی -----
22 مدیریت دانش روش اجرایی -----
23 ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی روش اجرایی -----
24 رسیدگی به شکایات مشتریان روش اجرایی -----
25 حوادث ناگوار و فراخوان محصول روش اجرایی -----
26 ردیابی محصول روش اجرایی -----
27 الزامات اساسی روش اجرایی -----
28 چارت سازمانی روش اجرایی -----
29 چارت فرآیند تولید روش اجرایی -----
30 اهداف کیفیت روش اجرایی -----
31 خط و مش روش اجرایی -----
32 شرح شغل و وظایف روش اجرایی -----
33 شناسنامه فرآیندها روش اجرایی -----
34 نقشه فرایندها روش اجرایی -----
35 نظام نامه کیفیت روش اجرایی -----
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟